Nomen Artis

În orice staul Pruncul sfânt se naşte

Adrian Munteanu

 

În orice staul pruncul sfânt se naşte

Pe fânul proaspăt, tainică zăbavă.

Se va alege grâul copt de pleavă

Şi-n jurul casei mielul blând va paşte.

 

Câte-un Irod va picura otravă,

Răpind sfinţirea adunată-n moaşte,

Supuşi ostaşi trimişi spre-al recunoaşte

Nu-l vor vedea în jur de-atâta slavă.

 

Trei magi spre iesle blând îngenunchează

Nădăjduind să frângă un blestem.

De-asupra noastră suie-n veci o rază,

 

Aprinde-n noi speranţa ce-o avem.

În gând curat un veşnic foc veghează

Şi fiecare sat e-un Betleem.

 

2012

 

Citeşte tot articolul

Provided by orange county short sale specialist