Pentru Autori

Scrisoare către toţi colaboratorii noştri, actuali şi viitori:

 

Dragi şi stimaţi colaboratori,

 

Cu dosebită consideraţie vă rugăm să respectaţi exigenţele Revistei în legătură cu trimiterea materialelor domniilor voastre către redacţia revistei NOMEN ARTIS:

 

I. Pentru a publica în Revista „NOMEN ARTIS“, materialul va fi cules şi corectat de autor şi apoi trimis la redacţie în formă electronică (la adresa pe care o găsiţi în caseta redacţională de la p. 2)

 

II. ATENŢIE!!!- Textul va fi verificat stilistic şi gramatical de autor – care poartă, în exclusivitate, şi răspunderea integrală pentru materiale publicate.

 

1.Textul literar va fi scris numai în microsoft word, în font Comic Sans MS sau Times New Roman (mărimea corpului de literă – 12) OBLIGATORIU cu folosirea diacriticelor, în caz contrar textul va fi RESPINS!!!

 

a. Nu se admit niciul fel de artificii ornamentale sau aranjări cu efecte sau semne speciale de text, nici măcar majuscule !

 

2. Noii colaboratori vor trimite, obligatoriu, un CV de aprox. ¼ de pag. însoţit de o fotografie (format JPEG, cu rezoluţie de minim 220 pixeli.) de preferinţă ataşată la e-mail, precum şi o adresă poştală, şi un nr. de telefon. Datele biogra-fice vor cuprinde data şi locul naşterii, domiciliul, studii şi, mai ales, activitatea literară desfăşurată.

 

PS. Nu trimiteţi CV-uri mai lungi de 1 pagina, format A 5 !!!!

 

3. Materialele nu se vor pagina şi nu vor fi aşezate pe coloane, aceste operaţii aparţinând design-erului revistei, care va prelucra materialul în Adobe InDesign.

Toate materialele se trimit pe adr.: nomenartis@gmail.com

cu specificatia continutului / proza, poezie, recenzie, istorie, civilizatie, arta etc

 

ATENŢIONARE!

 

1. Materialele nepublicate nu se restituie autorilor!

 

2. Materialele care nu sunt trimise conform regulamentului nu se returnează şi nici nu vor prima pentru publicare!

 

Exemplu CV

 

 

Nume si prenume…………………………….

 

Data si locul nasterii …………………………

 

Debut literar…………………………………

 

Volume publicate:

 

………………………

 

………………………..

 

………………………..

 

Alte activitati literare:

 

……………………………

 

……………………………

 

Contact: tel.

 

Localitatea in care locuiti acum

 

………………………………………………………………………

 

Link catre site-ul personal_________________________

 

 Provided by orange county short sale specialist