Contact

Email Nomen Artis:

 

Redacţie: nomenartis@gmail.com
Director editură: nixi58@gmail.com
Redactor-şef: viorelacodreanu@gmail.com

Pentru formatul PE SUPORT DE HARTIE al revistei vă rugăm să faceţi comanda on-line la Editura AdandaEdit: E-mail: nixi58@gmail.com Telefon: 0371083212/0722521542

Materialele pentru publicare vor fi trimise numai pe adresa: nomenartis@gmail.com

Vă rugăm să menţionaţi în e-mail, la subiectul trimiterii, tipul materialului (ex: proză, poezii, recenzie, interviu, debut etc.).

Captcha:
12 + 7 =


Provided by orange county short sale specialist