Nomen Artis

Revista Nomen Artis – numărul 43

Revista Nomen Artis – numărul 43

Scriitorul este şi trebuie să rămână singurul stăpân, singurul judecător al operei pe care se simte chemat să o scrie. Criticilor, confraţilor săi şi publicului le revine sarcina de a judeca dacă a realizat bine sau nu opera pe care şi-a propus s-o facă şi scriitorul nu are de dat socoteală cititorului decât despre felul cum a executat-o. Dacă-mi vine cheful să critic sau să contest talentul cuiva, n-o pot face decât privind din punctul de vedere al autorului, pătrunzându-i intenţiile cele mai ascunse. (Guy de Maupassant într-una dintre scrisorile către Francisque Sarcey)

Citeşte tot articolul

Provided by orange county short sale specialist