Nomen Artis

Vernisajul Expoziţiei de pictură Victoriţa Duţu

Vernisajul Expoziţiei de pictură Victoriţa Duţu

Sunteţi invitaţi la Facultatea de Filosofie (Spl. Independenţei, 204), luni, 3 septembrie 2012, orele 18.30 la Vernisajul Expoziţiei de pictură Imaginea – cunoaştere şi devenire în Iisus Hristos

Victoriţa Duţu

Vernisaj Victoriţa Duţu

Vernisaj Victoriţa Duţu

Expoziţia va fi deschisă până vineri, 7 septembrie şi

va putea fi vizitată în fiecare zi, între orele 9.00-18.00

Expoziţia are loc în cadrul cursului de vară organizat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie: Ştiinţă, Religie şi Filosofie (ediţia a II-a) cu tema TEISM VS. ATEISM

Picturile le puteti viziona pe situl meu la

 http://victoritadutu.wordpress.com/stf/

0740.27.99.08

Adresa:

Splaiul Independentei nr. 204, langa Carrfour Orhideea

Sector 6, Bucuresti

http://cursdevara2011filosofie.wordpress.com/

PROGRAMUL

CURSULUI DE VARĂ

Ştiinţă, religie şi filosofie (ediţia a II-a)

TEISM VS. ATEISM

Bucureşti

3-7 septembrie 2012

Luni 3 septembrie

10-11 DESCHIDEREA CURSULUI

11-13 Prof. dr. Romulus BRÂNCOVEANU Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

13-14 PAUZĂ DE MASĂ

14-16 Lector dr. Marin BĂLAN Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

Cuvântul Decanului Facultăţii de Filosofie

Raţiune publică şi credinţă

Teismul clasic şi teismele recente

16-18 Conf. dr. Constantin STOENESCU Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

18.30__ Victoriţa DUŢU

Teismul şi problema posibilităţii „cunoaşterii religioase”

Imaginea – cunoaştere şi devenire în Hristos VERNISAJ – EXPOZIŢIE DE PICTURĂ

Marti 4 septembrie

9-11 Prof. dr. ing. Ioan DUMITRACHE Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Automatica şi Calculatoare

11-13 Dr. Alexandru MANAFU The University of Western Ontario, Departament of Philosophy

13-14 PAUZĂ DE MASĂ

Minte – inginerie – autonomie

Poate ştiinţa să dovedească existenţa unui Creator? (Sau e musai ca ştiinţa să subscrie la naturalismul metodologic?)

14-16 Prof. dr. Leon ZĂGREAN Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Facultatea de Medicină

16-18 Diac dr. Sorin MIHALACHE Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă

Homo holisticus

Cosmologia în teologie, filosofie şi ştiinţă. Abordari (a)teiste ale rezultatelor recente

Miercuri 5 septembrie

9-11 Lector dr. Gheorghe ŞTEFANOV Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie ;

11-13 Preot Prof. dr. Wilhelm DANCĂ Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Romano-Catolică

13-15 PAUZĂ DE MASĂ

15-17 Prof. dr. arh. Augustin IOAN Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

Un argument de factură kantiană pentru existenţa lui Dumnezeu

Epistemologia credinţei şi hermeneutica raţionalităţii

Sacrul non-religios? Arhitectura memoriei în devenirea sa

17-20 Masă rotundă:

Ce stă azi în centrul dezbaterii publice despre religie? Moderator: Prof. dr. Mircea FLONTA Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

Joi 6 septembrie

9-11 Prof. dr. Maria-Luiza FLONTA Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie

11-13 Preot Prof. dr. Vasile RĂDUCĂ Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă

13-14 PAUZĂ DE MASĂ

14-16 Dr. Iulian TOADER Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

Este creierul nostru construit pentru a-l percepe pe Dumnezeu sau pentru a-l produce pe Dumnezeu ?

Credinţa – satisfacţie a intelectului sau virtute?

Argumentul eutaxiologic

16-18 Prof. dr. Ioan PÂNZARU Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Credinţă şi acţiune la Sfintul Bernard de Clairvaux

Vineri 7 septembrie

9-11 Prof. dr. Mircea DUMITRU Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

Argumente ontologice

11-13 Lector dr. Gabriel VACARIU Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

13-15 Prof. dr. Gheorghiţă GEANĂ Academia Română, Institutul de Antropologie „F.I. Rainer” Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie

15-16 Acordarea diplomelor

Dumnezeu a murit demult. Cum scăpăm de infinit?

Geniu si religiozitate

Citeşte tot articolul

Revista Nomen Artis – numarul 12

Revista Nomen Artis – numarul 12

Am conceput, totdeauna, frumuseţile artistice ca pe nişte divinităţi menite să facă pe om mai bun, să civilizeze lumea. De asemenea, niciodată n-a sălăşluit în cugetul meu ideea de artă pentru artă sau artă pentru nimic. În negura vieţii, arta este singura noastră lumină şi poate unica nădejde de desăvârşire universală (…) în stare să poată schimba, în curgerea veacurilor, faţa urâtă a lumii. Dintre toate valorile sentimentale şi spirituale care stau la baza vieţii superioare, arta este aceea care cuprinde mai multă dragoste, mai multă puritate şi sinceritate. Ea este singura care nu ne înşală niciodată. (PANAIT ISTRATI) (Les Arts et Humanite d’aujourd’hui) Panait Istrati – Cum am devenit scriitor.

Citeşte tot articolul

Sumar Nomen Artis – numarul 12

În acest număr al Revistei de Cultură Nomen Artis – Dincolo de tăcere puteţi regăsi urmatoarele materiale publicate:

Biografii selective – Panait Istrati – /p. 3

Cornelia Vîju – Un frumos „remember“ – Fănuş Neagu – /p. 5

Ioana Voicilă Dobre – poezie – /p. 7

Alexandra Nichita – profil de creator – / p. 8

Remembre George Enescu –/ p. 9

Adalbert Gyuris – profil de autor – /p. 11

Profesosul Peter KNEIPP / p. 13

Acasă la bunici /p. 17

Poezie /p. 18

Mihai Ştirbu – Iubirile scriitorilor – /p. 19

Octavian Goga şi Veturia Goga

Citeşte tot articolul

Provided by orange county short sale specialist